επιδότηση φυσικου αερίου φλώρινας

Πρόγραμμα Επιδότησης Φυσικού Αερίου Φλώρινας: Oil to Gas

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα (ΦΕΚ, Τεύχος B’ 1094/28.02.2023), ξεκινάει η δράση «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας», η οποία απευθύνεται στα νοικοκυριά που θα συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου το οποίο κατασκευάζει η ΔΕΔΑ (θυγατρική της ΔΕΠΑ Υποδομών) στη Φλώρινα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι κάτοικοι της Φλώρινας, Αμμοχωρίου και του Αρμενοχωρίου μπορούν, άμεσα, να υποβάλλουν αίτηση σύνδεσης και συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), με τίτλο: «Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στον Δήμο Φλώρινας», που προβλέπει επιχορήγηση, έως και 100%, του κόστους αντικατάστασης των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου.

Η δράση αφορά στην επιχορήγηση, έως και 100%, του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία χρησιμοποιούν πετρέλαιο ή άλλα στερεά καύσιμα, με συστήματα φυσικού αερίου.

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στη δράση λήγει στις 31/10/2023. Ωστόσο, η ημερομηνία αυτή μπορεί να αλλάξει, στην περίπτωση που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν νωρίτερα.

Σε ό,τι αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της επιχορήγησης μπορούν να υποβληθούν στη ΔΕΔΑ το αργότερο έως την 30/11/2023.

Το πρόγραμμα επιδότησης Oil to Gas παρέχει σημαντικά κίνητρα στα νοικοκυριά της Φλώρινας να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σύστημα θέρμανσης της κατοικίας τους και να αποκτήσουν, μέσα από τη σύνδεσή τους με το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΑ, πρόσβαση στο φυσικό αέριο. Μια φιλική προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας, που μπορεί να καλύψει με αποδοτικό τρόπο τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των κατοίκων, αποτελώντας παράλληλα το «όχημα» για την ομαλή μετάβαση της περιοχής στη μεταλιγνιτική εποχή.

Αίτηση – Δικαιολογητικά

Το Αέριο Φλώρινας συμμετέχοντας στη Δράση εγκατάστασης λεβήτων αερίου, αναλαμβάνει εξολοκλήρου την συμμετοχή και υλοποίηση του προγράμματος σας, με την πλήρη χρηματοδότηση των παρακάτω:

1. Αίτηση και διαχείριση στη Δράση <<Αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου στο Δήμο Φλώρινας>>.
2. Έκθεση επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης.
3. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψη κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.
4. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος καυστήρα λέβητα και των αντίστοιχων υλικών που θα απαιτηθούν.
5. Διαδικασίες παράδοσης και τελικής πιστοποίησης εγκατάστασης φυσικού αερίου.

Για την διευκόλυνση της καταβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να δείτε παρακάτω τι απαιτείται ανάλογα την περίπτωση σας:

Προς όλους τους ενδιαφερόμενους

1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Φωτοτυπία ταυτότητα
3. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχής των όρων
4. Οικοδομική Άδεια
5. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς – Δίνεται από εμάς
6. Εξουσιοδότηση πληρωμής – Δίνεται από εμάς
7. Αντίγραφο Τελευταίου Εκκαθαριστικού

Σημαντικό: Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να είναι θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής.

MONOKATOIKIA

Είστε ο Ιδιοκτήτης;

 1. Φωτοτυπία Ε1
 2. Φωτοτυπία Ε9
  • Το απέκτησες φέτος;
   1. Υπεύθυνη Δήλωση
   2. Τροποποίηση του Ε9 μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο κτηματολόγιο η αλλιώς συμβόλαιο κατοικίας

Είστε ο Ενοικιαστής;

 1. Δήλωση συμμόρφωσης De minimis. (Από όλους τους συνιδιοκτήτες, (Πλήρης κύριος, επικαρπωτής).
 2. Ε2 από τον ιδιοκτήτη.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που χρησιμοποιεί την κατοικία
  • Το νοίκιασες μετά την φορολογική σου δήλωση;
   1. Υπεύθυνη Δήλωση
   2. Τροποποίηση του Ε9 μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο κτηματολόγιο η αλλιώς συμβόλαιο κατοικίας
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Είστε ο Ιδιοκτήτης;

 1. Φωτοτυπία Ε1
 2. Φωτοτυπία Ε9
  • Το απέκτησες φέτος;
   1. Υπεύθυνη Δήλωση
   2. Τροποποίηση του Ε9 μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο κτηματολόγιο η αλλιώς συμβόλαιο κατοικίας

Είστε ο Ενοικιαστής;

 1. Δήλωση συμμόρφωσης De minimis. (Από όλους τους συνιδιοκτήτες, (Πλήρης κύριος, επικαρπωτής).
 2. Ε2 από τον ιδιοκτήτη.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του προσώπου που χρησιμοποιεί την κατοικία
  • Το νοίκιασες μετά την φορολογική σου δήλωση;
   1. Υπεύθυνη Δήλωση
   2. Τροποποίηση του Ε9 μαζί με τίτλο ιδιοκτησίας και εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο κτηματολόγιο η αλλιώς συμβόλαιο κατοικίας

Ανάλογα την περίπτωση σας θα πρέπει να υποβάλλεται επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά

1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

• Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης*
• Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή
• Αίτημα Σύγκλισης
• Υπόδειγμα Απόφασης Εγκατάστασης Φυσ. Αερίου
• Γνωστοποίηση Αποσύνδεσης από την κεντρική θέρμανση

*Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής διαχειριστή.

2. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ)

• Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης*
• Υπεύθυνη Δήλωση Διαχειριστή
• Αίτημα Σύγκλισης
• Υπόδειγμα Απόφασης Εγκατάστασης Φυσ. Αερίου
• Γνωστοποίηση Αποσύνδεσης από την κεντρική θέρμανση
*Το πρακτικό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής διαχειριστή.

3. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ( ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ)

• Αίτημα Σύγκλισης

4. ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ
• Υπεύθυνη Δήλωση για μη ύπαρξη κεντρικής θέρμανσης.

Α.Φ.-4

Αν έχετε απορίες

2385306747

Καλέστε για πληροφορίες

Νικ. Χάσου & Στ. Δραγούμη, Φλώρινα

Επισκεφθείτε το κατάστημα

Scroll to Top